OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpady komunalne

Posted by & filed under .

Odpady komunalne stanowią problem? Odpady komunalne można określić jako wszelkie odpady powstające w gospodarstwach domowych poza pojazdami których juz nie można eksploatować jak również odpady które nie zawierają niebezpiecznych substancji, ale pochodzące od innych produkujących odpady, które z racji swojego charakteru lub składu są dosyć podobne do odpadów powstających w tradycyjnych gospodarstwach domowych. Można w […]

wywóz śmieci

Wywóz śmieci, czyli jak szybko pozbyć się odpadów?

Posted by & filed under .

Wywóz śmieci we Wrocławiu jest skomplikowany. Jako jedno z dużych miast produkuje mnóstwo odpadów. Nie są to jedynie te odpady wyrzucane do kosz na ulicach miasta, ale także wszystkie te które zbierane są od mieszkańców z domów i osiedli, a także z zakładów itd. Ich ogromna ilość sprawia, że doskonała logistyka i przyjęcie najskuteczniejszych rozwiązań […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpady – Wrocław: ochrona środowiska

Posted by & filed under .

Szkodliwe odpady – Wrocław zagrożony? Ochrona środowiska w mieście Wrocław jest niezwykle popularną kwestią, która porusza wielu mieszkańców. Tworzone są różnego rodzaju grupy społeczne, organizacje, które propagują walkę o nasze wspólne dobro jakim jest nasze naturalne środowisko. Często organizowane są imprezy proekologiczne, akcje sprzątania świata, zbiórki śmieci nadające się do recyklingu jak metale, puszki, makulatura, […]